Share This

Privacy Policy

Download link -> Privacy Policy

Privacy Policy

Deze website is onderdeel van Cachet stoffering
Ons bedrijfsadres is:

Nijenhuislaan 189
8043 WE Zwolle

Ons postadres is:

Nijenhuislaan 189
8043 WE Zwolle

Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is:
57559740

Ons B.T.W.-nummer is:
NLB105521607B01

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw domeinnaam en niet uw e-mailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

– uw domeinnaam maar niet uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze webpagina

– uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website

– uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert

– uw e-mailadres als u deelneemt aan discussieforums

– de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan

– alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt

– alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

Deze informatie wordt gebruikt :

– om de inhoud van onze website te verbeteren

– om de inhoud en de lay-out van onze pagina’s te individualiseren voor elke individuele bezoeker

– om u op de hoogte te stellen van updates van onze site

– om u later te contacteren voor marketingdoeleinden
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek)
– om uw voorkeuren te registreren

– om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst

– om informatie te registreren die eigen is aan u,zoals de webpagina’s die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan

– om u bij een volgend bezoek aan onze site op de hoogte te stellen van nieuwigheden die u zouden kunnen interesseren

– om uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om u bij uw volgend bezoek een betere dienstverlening te bieden

– om ervoor te zorgen dat u niet herhaaldelijk dezelfde advertenties ontvangt

– om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt
We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.
Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?

—————————————————————
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen

– Per email:
info@cachet-stoffering.nl

– Per brief:
Nijenhuislaan 189
8043 WE Zwolle

Over communicatie per e-mail
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.
Over communicatie per brief
Als u ons via het web uw postadres meedeelt, kunt u van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres..

Over communicatie per telefoon
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt.
Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.
Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons « privacy-beleid ». In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.
Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.
Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.
Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.